Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

ВАЖНО!

 

1. ВАЖНО! В повечето случаи преди регистрацията на търговска марка следва да бъде направен задълбочен анализ на възможностите пред избрания от Вас знак да изпълнява пълноценно функциите на търговска марка. Ето защо преди да пристъпите към регистрация на търговска марка направете анализ и се консултирайте с компетентно лице, за да избегнете ситуация да регистрирате знак, който да не отговаря на нуждите на Вашия бизнес.

2. ВАЖНО! Веднъж подадена заявката за търговска марка, вече не може да бъде променяна. Както е заявена марката, така и ще бъде регистрирана. Възможни са корекции по отношение на допуснати технически грешки, но не и по същността й /разширяване на обхвата на стоките и услугите или промяна на визията на търговската марка/.

3. ВАЖНО! Срокове. Не забравяйте да следите стриктно сроковете по регистрацията и подържането на Вашата търговската марка. Много пъти заявителите губят своите права, поради пропуснати срокове да отговорят на компетентната институция. Ако не можете да следите тези срокове по-добре е да предоставите тази задача на някой друг.

4. ВАЖНО! Правилно изготвената и провежданата кореспонденция с компетентната институция по регистрацията или защитата на Вашата търговска марка ще осигури интересите на Вашият бизнес.

5. ВАЖНО! След регистрацията на избраната от Вас търговска марка, следете дали ще се появят заявки и регистрации на сходни или идентични марки на Вашата, заявени от трети лица. Патентно ведомство, както и Офиса за хармонизация на вътрешния пазар, няма да откажат регистрацията, ако притежателя на по-ранното право не подадете опозиция срещу регистрацията в законоустановения срок. Ако не можете да следите тези процеси, по-добре делегирайте тази задача на някой друг.

6. ВАЖНО! Използвайте търговските марки за стоките, за които са регистрирани, защото в противен случай, при колизия с друга марка ще бъдат атакувани и отменени.

 

За съдействие при регистрацията на марка, моля използвайте контактната форма или позвънете на телефон +359 884 05 94 41.