Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

За нас

Работя главно в областта на регистрацията и закрилата на обекти на индустриална собственост. Своя професионален опит съм придобил след академично обучение придружено с дългогодишна практика в областта.

Сътруднича си с адвокати специализирали в областта на интелектуалната собственост, индустриалната собственост, търговското право с натрупан опит в материята на марките, промишлените дизайни, авторското право, фирменото право и домейн имената.

Клиентите ми са големи и малки фирми, изобретатели и автори на произведения.

Предлагам Ви:

- професионализъм;

- точност;

- коректност;

 

За контакт: +359 884 05 94 41