Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Интересно

С няколко думи за търговската марка:

- Каква е приликата между бранда и парите? И двете притежават стойност, която се изразява в доверие!

- Кои са най-добрите приятели на интелекта? Патента, Aвторското право, Полезния модел, Промишления дизайн, търговската марка, ...!  А Най-големите му врагове? Пирадството, плагиатството, копирането, шпионажа и недобросъвестното облагодетелстване!

- Търговската марка през погледа на:

Юристите определят търговската марка като индустриална собственост. Знак способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица.

Финансистите определят търговската марка като нематериален актив способен да носи реални приходи /печалба/ на техните притежатели.

Маркетолозите определят търговската марка като съвкупност от емоции, породени в следствие на употребата на стока или услуга.

Потребителите възприемат търговската марка като знак за произход на стока или услуга, с която искат или не искат да се асоциират.

- Търговската марка е като имиджова сметка, в която всеки ден внасяте или изтегляте имиджова стойност. Когато сметката е на червено е време да смените марката. Когато смените няколко марки е време да смените бизнес модела.

- Колко време е нужно за изграждането на една успешна търговска марка? Tолкова колкото е срокът й на действие. Имидж се гради постоянно.

- Една търговска марка може да се нарече успешна, когато потребителите изберат да купят продукт не само заради самия продукт при задоволяването на дадена нужда и отчитане на фактора цена, но и заради търговска марка поставена върху него.

- Как се изгражда и защитава популярната търговска марка? Популярната търговска марка се изгражда и подържа, чрез инструментите на маркетинга и подържането на качествено производство, а се защитава чрез съществуващите системи за защита на интелектуалната собственост.

- Една от задачите на маркетолозите във фирмата е да направят продуктите на конкурентите незабележими за потенциалните и реални клиенти на компанията. Тази задача може да бъде изпълнена успешно с помощта на популярната търговска марка.

- Да работиш на ишлеме е като да си слуга. Първата стъпка към независимостта е регистрацията на търговска марка.

- Влиянието на големите търговски вериги, върху производителите, може да бъде ограничено и преодоляно с изграждането и подържането на популярната търговска марка.

 

Всички права запазени!