Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Лицензия на търговска марка

В зависимост от търговската стратегия на Вашата компания предоставянето на право върху търговска марка на трети лица може да се окаже най-ефикасният и евтин начин за разширяването на бизнеса и навлизането на нови пазари. Предоставянето на права на трети лица е изключително деликатна материя, съпътствана с множество договорки.