Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Лицензия на търговска марка

В зависимост от търговската стратегия на Вашата компания предоставянето на право върху търговска марка на трети лица може да се окаже най-ефикасният и евтин начин за разширяването на бизнеса и навлизането на нови пазари. Предоставянето на права на трети лица е изключително деликатна материя, съпътствана с множество договорки.