Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Лицензия на търговска марка

В зависимост от търговската стратегия на Вашата компания предоставянето на право върху търговска марка на трети лица може да се окаже най-ефикасният и евтин начин за разширяването на бизнеса и навлизането на нови пазари. Предоставянето на права на трети лица е изключително деликатна материя, съпътствана с множество договорки.