Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Мерки на границата

Възможно е да бъдат предприети адекватни мерки срещу нарушителите на изключителното право върху търговска марка още при вноса на стоки обозначени с копираната марка на митницата. Една от тези мерки е граничния контрол, който следва да бъде активиран.