Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Мерки на границата

Възможно е да бъдат предприети адекватни мерки срещу нарушителите на изключителното право върху търговска марка още при вноса на стоки обозначени с копираната марка на митницата. Една от тези мерки е граничния контрол, който следва да бъде активиран.