Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Мерки на границата

Възможно е да бъдат предприети адекватни мерки срещу нарушителите на изключителното право върху търговска марка още при вноса на стоки обозначени с копираната марка на митницата. Една от тези мерки е граничния контрол, който следва да бъде активиран.