Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Потребителско споразумение

Чл. 1 Потребителското споразумение дава информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящото Потребителско споразумение от момента на влизане в уебсайта до напускането му. При несъгласие със Споразумението за ползване моля да напуснете сайта.

Чл. 2“търговскамарка.com” си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Споразумението по всяко време. Задължение на потребителите е да преглеждат този текст за промени.

Чл. 3 Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което ползва информация от сайта “търговскамарка.com”

Чл. 4 “търговскамарка.com”дава възможност за обратна връзка със своите потребители посредством страница „КОНТАКТИ“.

Чл. 5 “търговскамарка.com” се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои потребители.

Чл. 6 С кликване върху която и да било от изградените хипервръзки, разположени на сървъра на “търговскамарка.com”, потребителят декларира, че е съгласен с Потребителското споразумение и се задължава да ги спазва. Потребителското споразумение е публикувано в интернет страницата на “търговскамарка.com” и е достояние на всеки потребител.

Чл. 7 Посочените разяснения на понятия или друга информация в сайта са общи и не могат да бъдат определени като изчерпателни за тълкуването на хипотези и решаването на казуси. При позоваване на тях сайта „търговскамарка.com” не носи отговорност, за каквито и да е нанесени вреди или пропуснати ползи, за действия или бездействия, като пълната отговорност се носи от позоваващия се. Ако се нуждаете от съвет моля да потърсете компетентното мнение на представител по индустриална собственост или юрист.

Чл. 8 “търговскамарка.com” няма задължението и не гарантира, че предоставената информация ще удовлетвори изискванията на потребителите нито, че ще бъдате навремена, компетентна или сигурна. Използването на предоставяната информация е изцяло на риска на потребителя. “търговскамарка.com” няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на потребителите. “търговскамарка.com” няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез ползването на сайта.

Чл. 9 Не е разрешено използването на авторските материали от страниците на сайта “търговскамарка.com”.

Чл.10 “търговскамарка.com” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и обслужващите лица на “търговскамарка.com” във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “търговскамарка.com”.

Чл. 11 “търговскамарка.com” има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те представляват малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която ползва и записва, и други.