Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Реклама

За да рекламирате на страниците на сайта "търговскамарка.com", моля използвайте контактната форма или позвънете на телефон +359 884 05 94 41. Може да бъдат поставени баннери или да бъдат публикувани статии и материали с Вашето име, лого, с линк към Ваш сайт.